Download Modern Italian Grammar Third Edition

سومین نسخه از کتاب Modern Italian Grammar که توسط Routledge منتشر شده است یک مرجع بسیار مناسب برای علاقه‌مندان به یادگیری زبان ایتالیایی است که گرامر سنتی (Traditional Grammar) و گرامر مبتنی بر عملکرد (Functional Grammar) را در یک جلد ترکیب می کند. در این کتاب تمام نکات و قوانین گرامری با مثال های کافی آموزش داده شده است.

برای دانلود Modern Italian Grammar می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

Download Modern Italian Grammar Third Edition