دانلود کتاب Understanding and Using English Grammar

کتاب Understanding and Using English Grammar برای زبان آموزان سطوح Intermediate و Advanced زبان انگلیسی مناسب است. این کتاب را میتوان هم به عنوان یک منبع آموزش کلاسی و هم به عنوان یک منبع مرجع و جامع مورد استفاده قرار داد. کتاب آموزش مستقیم گرامر زبان انگلیسی را با تمرین دقیق ترتیب داده شده ترکیب می کند تا همه مهارت های زبانی را توسعه دهد.

برای دانلود کتاب Understanding and Using English Grammar از لینک زیر استفاده کنید.

Download Understanding and Using English Grammar - Fifth Edition