برای بیان مفهوم گرگ در لباس میش به انگلیسی می‌توان از اصطلاح a wolf in sheep's clothing استفاده کرد.

مثال برای گرگ در لباس میش به انگلیسی

  • My grandfather was a wolf in sheep’s clothing – he looked like a sweet old man, but he was really mean.

کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Top Notch