برای بیان مفهوم بچه بازی در نیار به انگلیسی می‌توان از اصطلاح act your age استفاده کرد.

مثال برای بچه بازی در نیار به انگلیسی

  • Just act your age and apologize to her!