برای بیان مفهوم دو صد گفته چون نیم کردار نیست به انگلیسی می‌توان از اصطلاح انگلیسی actions speak louder than words استفاده کرد.