در زبان فارسی اگر بخواهیم در یک موقعیت نه چندان جدی توجه مخاطب را به یک موضوع جدی جلب کنیم از عبارت از شوخی گذشته استفاده میکنیم. معادل این عبارت در زبان انگلیسی اصطلاح all kidding aside هست.

به مثال توجه کنید:

We do tease him a lot, but all joking aside, we are truly so blessed to have him in our team.

ما خیلی سر به سرش میگذاریم ولی از شوخی گذشته خیلی خوش شانسیم که در تیممون هست.

توجه کنید که اصطلاح all joking aside هم همین معنی را دارد.