واژه‌های all together و altogether اگرچه از نظر آوا یکسان هستند ولی از نظر گرامری و معنایی کاملا متفاوت هستند.

All together

all together از دو واژه تشکیل شده است و معنای آن همه افراد با هم یا همه چیزها با هم است.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Let's do this all together!
  • Mix the ingredients all together!

Altogether

altogether یک قید (یا همان adverb) است و معنای آن می‌تواند روی هم رفته یا کاملا یا یکسره باشد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • I stopped smoking altogether.
  • altogether it was a great evening.