برای بیان مفهوم "هلاک چیزی بودن" یا "له له زدن برای چیزی" در زبان انگلیسی از عبارت "be gasping for something" استفاده می‌شود.

مثال برای "هلاک چیزی بودن" یا "له له زدن برای چیزی" به انگلیسی:

  • He is absolutely gasping for a bottle of water.