برای بیان مفهوم در جریان بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be underway استفاده کرد.

مثال برای در جریان بودن به انگلیسی

  • Plans are well under way for a new shopping center.