برای بیان مفهوم با اختلاف زیاد در زبان انگلیسی می‌توانیم از اصطلاح by far استفاده کنیم.

به مثال توجه کنید:

 

  • Our company is by far the largest company in this field.
  • شرکت ما با اختلاف زیاد بزرگترین شرکت این حوزه است.