حتمن برای شما هم پیش آمده که ببینید دوست یا همکار شما از یک شوخی ناراحت شده باشد و به اصطلاح جنبه شوخی کردن را نداشته است. معادل این اصطلاح در زبان انگلیسی "can not take a joke" است.

به مثال‌ها توجه کنید:

'What's wrong with you, Jack?' I said. 'Can't you take a joke?'

  • بهش گفتم "مشکل چیه جک؟". "جنبه شوخی نداری؟"


یک اصطلاح مجموعه ای از دو یا چند کلمه است که در کنار هم معنای مشخص و ویژه‌ای را منتقل می‌کند. استفاده مناسب از اصطلاحات انگلیسی یکی از راه‌های موثر تقویت مکالمه انگلیسی است.