everyday (یک کلمه) و every day  (دو کلمه) از نظر کاربرد و معنا متفاوت هستند.

every day به عنوان یک Adverb به کار می‌رود و معنی آن each day است. به مثال‌های زیر توجه کنید. در مثال‌ها گزینه درست با رنگ سبز و گزینه غلط با رنگ قرمز نشان داده شده است.

  • Technology is advancing everyday. ()
  • Technology is advancing every day. ()
  • Everyday, when they go back home, the first thing they do is turn on the TV. ()
  • Every day, when they go back home, the first thing they do is turn on the TV. ()

everyday به عنوان یک Adjective  به کار می‌رود و معنی آن common or normal است.

  • When people are in love they are able to leave every day life behind. ()
  • When people are in love they are able to leave everyday life behind. ()


 بیشتر بخوانید: انواع فعل در زبان انگلیسی