استفاده از عبارت‌ها و اصطلاحات در مکالمه انگلیسی می‌تواند نقش مهمی در بهبود نمره اسپیکینگ آیلتس داشته باشد. در ادامه چند عبارت انگلیسی با واژه Like را مشاهده خواهید کرد.

  • Eat like a pig (be a messy eater)
  • Drink like a fish (drink a lot of alcohol)
  • Run like the wind (run very fast)
  • Go out like a light (fall asleep very quickly)