برای بیان مفهوم "در وهله اول" یا "قبل از هر چیز" به انگلیسی می‌توان از اصطلاح انگلیسی "in the first instance" استفاده کرد:

به مثال‌ها توجه کنید:

  • In the first instance, notify the police


یک اصطلاح مجموعه ای از دو یا چند کلمه است که در کنار هم معنای مشخص و ویژه‌ای را منتقل می‌کند. استفاده مناسب از اصطلاحات انگلیسی یکی از راه‌های موثر تقویت مکالمه انگلیسی است.