برای بیان مفهوم فرقی نمیکنه میتوان از اصطلاح it makes no odds استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • You can pay him now or later; it makes no odds.
  • میتونی الان پولش را بدهی یا بعد، فرقی نیمکند.


کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Summit