برای بیان مفهوم فرقی نمی‌کند میتوان از اصطلاح it makes no odds استفاده کرد.

مثال برای فرقی نمی‌کند به انگلیسی

  • You can pay him now or later; it makes no odds.
  • میتونی الان پولش را بدهی یا بعد، فرقی نمی‌کند.

کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Summit