برای بیان مفهوم و عبارت چشم و هم چشمی به انگلیسی در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح keep up with the Joneses استفاده کرد.

مثال برای چشم و هم چشمی به انگلیسی

  • People trying to keep up with the Joneses by buying expensive cars and clothes that they can't afford.
  • خیلی ها سعی می‌کنند با خرید ماشین‌ها و لباس‌های گران‌قیمتی که توانایی خرید آن‌ها را ندارند، با هم چشم و هم چشمی کنند.