برای معادل اصطلاح بیخیال شدن یا ول کردن یا اهمیت ندادن شما می‌توانید از اصطلاح let it go یا let it pass استفاده کنید.

به مثال توجه کنید:

  • let it go, I thought. I didn't feel like arguing.
  • با خودم فکر کردم که بی خیال بشم. حوصله بحث کردن نداشتم.