در انگلیسی برای بیان "جبران مافات کردن" در زبان انگلیسی می‌توان از عبارت "make up for lost time" استفاده کرد. به علاوه برای مفهوم "جبران کردن" می‌توان از عبارت "make amends" و یا فعل "compensate" هم استفاده کرد.


مثال برای "جبران مافات کردن" به انگلیسی:

  • She has not worked much as a young woman, but she has now made up for lost time.


کتابخانه آنلاین : دانلود کتاب Cambridge grammar for IELTS