کتاب Cambridge Grammar for IELTS یکی از بهترین منابع برای مرور نکات مهم گرامر ویژه آزمون آیلتس است. این کتاب در 25 فصل و در 258 صفحه تدوین شده است و می‌توانید آنرا از کتابخانه پردیس تاک به رایگان دانلود کنید.

 دانلود کتاب Cambridge Grammar for IELTS