بسیاری از ما نام متاورس را به عنوان یکی از حوزه های جدید تکنولوژی شنیده‌ایم. در این مطلب یک فیلم کوتاه آموزشی در مورد متاورس ارائه و بعد از آن به برخی از واژه‌های کلیدی مورد اشاره در فیلم پرداخته‌ایم.

 

مجموعه ای از واژگان مورد استفاده در ویدیو آموزشی
 
متاورس          Metaverse
واقعیت دیجیتال   Digital reality
کاملا توسعه یافته   Fully developed
باعث شدن   Bring about
قابل مشاهده   Visible
محتوای مناسب   Suitable Content
نظم دادن   Regulate
کاربر آگاه   Informed user


دوره‌های آموزشی: کلاس مکالمه انگلیسیبیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع سوم