به خاطر سپردن اسامی ماه‌های انگلیسی شاید کار چندان پیچیده ای نباشد اما با توجه به تفاوت تعداد روزهای این ماه‌ها با تعداد روزهای تقویم شمسی بهتر از زبان‌آموزان توجه و دقت بیشتری به نام‌، تعداد روزها و شروع و پایان هر ماه داشته باشند. فهرست ذیل نام دقیق هر ماه و تعداد روزهای آن به همراه معادل ماه در تقویم شمسی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

 • January - به انگلیسی جَنیوئری - به فرانسوی ژانویه - 31 روز
 • February - به انگلیسی فِبریوئری -  به فرانسوی فوریه - 28 یا 29 روز
 • March - به انگلیسی مارچ - به فرانسوی مارس - 31 روز
 • April - به انگلیسی اِیپریل - به فرانسوی آوریل - 30 روز
 • May - به انگلیسی مِی - به فرانسوی مه - 31 روز
 • June - به انگلیسی جون - به فرانسوی ژوئن - 30 روز
 • July - به انگلیسی جولای - به فرانسوی ژوئیه - 31 روز
 • August - به انگلیسی آگِست - به فرانسوی اوت - 31 روز
 • September - به انگلیسی سِپتِمبِر - به فرانسوی سپتامبر - 30 روز
 • October - به انگلیسی آکتُبِر - به فرانسوی اکتبر - 31 روز
 • November - به انگلیسی نُوِمبِر - به فرانسوی نوامبر - 30 روز
 • December - به انگلیسی دِسِمبِر - به فرانسوی دسامبر - 31 - روز 

بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع سوم