احتمالا می‌دانید که واژه "nook" به معنی "گوشه، کنج، جای دنج و یا جای خالی" به کار می‌رود. نکته این هست که برای بیان مفهوم "گوشه و کنار" یا "سوراخ سنبه" می‌توان از اصطلاح انگلیسی "nook and cranny" استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Boxes are stored in every nooks and crannies at the room.


استفاده مناسب از اصطلاحات در هنگام مکالمه انگلیسی می‌تواند روند مکالمه را سریع و طبیعی‌تر کند. بنابراین به زبان‌آموزان توصیه می‌شود در زمان اسپیکینگ در صورت نیاز از اصطلاح مناسب برای بیان معانی مورد نظر خود بهره جویند. پردیس تام مجموعه از اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی را بر اساس معادل‌های فارسی آن در اختیار زبان آموزان قرار داده است..