اگر بخواهید به انگلیسی بگید با کسی قهر هستید و با او حرف نمی‌زنید باید از اصطلاح not be on speaking terms استفاده کنید.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • They had an argument in the meeting yesterday and now they're not on speaking terms.