برای بیان عبارت در آستانه چیزی بودن در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح on the eve of استفاده کرد.

مثال برای در آستانه به انگلیسی

  • Government announced the agreement today on the eve of the National Clean Energy Summit.
  • دولت امروز این توافق را در آستانه اجلاس ملی انرژی پاک اعلام کرد.
  • On the eve of the ceasefire, the two sides reportedly showed a high sense of responsibility.
  • بنا بر گزارش‌ها، در آستانه آتش بس، دو طرف "احساس مسئولیت بالایی از خود نشان دادند.