سه فعل See - Watch - Look از پرکاربردترین فعل‌های زبان انگلیسی هستند و زبان‌آموزان در مراحل مقدماتی یادگیری با آن‌ها آشنا می‌شوند. نکته مهم این است که این افعال در عین سادگی و شباهت معنایی دارای کاربردهای متفاوتی نیز هستند و مفاهیم ویژه خود را منتقل می‌کنند.

فعل Look

فعل Look به یک عمل آگاهانه و ارادی اشاره می‌کند و زمانی استفاده می‌شود که یک فرد نگاهش را به سمت چیزی هدایت می‌کند و با اراده مشخص آن چیز را مشاهده و به آن توجه می‌کند.

  • He looked at the report and nodded his head.
  • Look over there!

فراموش نکنید که اگر فعل Look دارای Object باشد باید از حرف اضافه At استفاده کنید.

  • Look at me!
  • Look at the rainbow!

فعل See

فعل See زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرد از طریق چشم‌هایش متوجه چیزی می‌شود و به عبارت ساده‌تر چیزی به چشم او می‌خورد.

  • I saw one of my classmates yesterday.

در این عبارت دیدن همکلاسی به شکل اتفاقی و بدون قصد آگاهانه رخ داده است.

فعل Watch

فعل Watch شباهت زیادی به فعل Look دارد ولی معمولا در مورادی استفاده می‌شود که فرد به مدتی نسبتا طولانی چیزی را تماشا یا نگاه کرده است (مثلا تماشا کردن تلویزیون و یا فیلم).

  • I watch TV everyday.

نکته مهم

اگر بخواهیم در مورد مسابقات ورزشی حضوری و یا مشاهده فیلم، تئاتر و نمایش در مکان‌های عمومی صحبت کنیم از فعل See استفاده می‌کنیم و اگر از فعل Watch استفاده شود یعنی آن رویدادها در تلویزیون تماشا کرده‌ایم.

  • I saw Matrix last night.
  • I watched Matrix last night.


 بیشتر بخوانید: انواع فعل در زبان انگلیسی