برای همه پیش میاد که به دلیل ترافیک و یا دلایل مشابه دیر سر قرار و یا در جلسه ای حضار شوند. در این مواقع برای عذرخواهی از سایر افراد  در زبان فارسی از عبارت ببخشید که منتظرتون گذاشتم استفاده میکنیم و در زبان انگلیسی می‌توانید از این عبارت حرفه ای و متواضعانه استفاده کنید.

  • I am sorry for keeping you waiting for such a long time.