اکثر ما با روزهای هفته به انگلیسی آشنا هستیم. اما برای اطمینان بیشتر لیستی از ایام هفته به انگلیسی به همراه نوشتار و مخفف هر یک از این روزها را برای شما آماده کرده‌ایم.

ترتیب این روزها بر اساس تقویم شمسی است.

 • روز شنبه برابر Saturday است که به شکل .Sat هم نوشته می‌شود.
 • روز یکشنبه Sunday است که به شکل .Sun هم نوشته می‌شود.
 • روز دوشنبه Monday است که به شکل .Mon هم نوشته می‌شود.
 • روز سه شنبه Tuesday است که به شکل .Tue هم نوشته می‌شود.
 • روز چهارشنبه Wednesday است که به شکل .Wed هم نوشته می‌شود.
 • روز پنجشنبه Thursday است که به شکل .Thu هم نوشته می‌شود.
 • روز جمعه Friday است که به شکل .Fri هم نوشته می‌شود.

لازم است به این نکته اشاره شود که برای اشاره به روزهای هفته در زبان انگلیسی از حرف اضافه on استفاده میشود.

چند اصطلاح با نام روزهای هفته در زبان انگالیسی

 • Monday morning quarterback: one who passes judgement on and criticizes something after the event
 • Sunday driver: one who drives too slowly
 • Your Sunday's best: your best clothes
 • Six ways to Sunday: in every possible way or with every alternative examined
 • From here until next Tuesday: for a long time /over a very wide area or distance / all over the place