برای بیان مفهوم مثل روز روشن است به انگلیسی می‌توان از اصطلاح the writing is on the wall استفاده کرد.

مثال برای عین روز روشن است به انگلیسی

  • I haven't lost my job yet, but the writing is on the wall: my company just laid off fifty more people today.