سوالات استنباطی (یا همان Inference Questions) در بخش لیسنینگ آزمون تافل از شما می خواهد که از سخنرانی یا گفتگوی ارائه شده به نتیجه ای برسید. برای پاسخگویی به این سئوالات شما فقط باید از اطلاعاتی که به شما داده شده استفاده کنید. دقت داشته باشید که اگرچه ممکن است گوینده مطلبی را مستقیماً نگوید، اما حتمن در مورد نظر خود در مورد موضوعات خاص سرنخی می گذارد. به عبارت دیگر سوالات استنباطی هرگز یک بازی حدسی نیست و شما  باید از سرنخ ها و دانش زبانی خود برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر استفاده کنید. پیشنهاد می‌شود که حتمن یادداشت برداری کنید و از با توجه کافی به جملات ضمنی تصمیم بگیرید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است یا دیدگاه گوینده در مورد یک موضوع خاص چیست.

به فیلم آموزشی مرتبط با سئوالات استنباطی بخش لیسنینگ آزمون تافل توجه کنید.