آلمانی زبان مادری بیش از 120 میلیون نفر است و 10 تا 15 میلیون نفر نیز در سراسر جهان به آلمانی را به عنوان زبان دوم صحبت می کنند. یادگیری آلمانی زندگی و کار در کشور آلمان و بسیاری از نقاط جهان را آسان‌ خواهد کرد.

دانلود کتاب Modern German Grammar (Third Edition)
یادگیری زبان آلمانی چقدر طول می کشد؟
آیا یادگیری آلمانی سخت است؟