دانلود کتاب Work on your Idioms

کتاب Work on your Idioms یک منبع عالی است برای زبان آموزانی که می خواهند تسلط خود به اصطلاحات زبان انگلیسی را افزایش دهند و در استفاده از آنها مطمئن باشند. هر واحد مجموعه‌ای از اصطلاحات و مثال‌های واضح از زمان و نحوه استفاده از آنها را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهد. برای دانلود کتاب Work on Your Idioms از لینک زیر استفاده کنید.