برای بیان مفهوم بگی نگی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح after a fashion استفاده کرد.

مثال برای بگی نگی

  • He could read after a fashion.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین