برای بیان مفهوم بیست و چهار ساعته به انگلیسی می‌توان از اصطلاح around the clock استفاده کرد.

مثال برای بیست و چهار ساعته به انگلیسی

  • I've got a team working round the clock.
  • من یک تیم دارم که بیست و چهار ساعته کار می کند.


دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین