برای بیان مفهوم از سایه خود ترسیدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be afraid of one's own shadow استفاده کرد.

مثال برای از سایه خود ترسیدن به انگلیسی

  • They are weak managers who seem afraid of their own shadows.

بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع اول