برای بیان مفهوم پوست و استخوان شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be / become a shadow of one's former self استفاده کرد.

مثال برای پوست و استخوان شدن به انگلیسی

  • Since her accident, she’s become a shadow of her former self.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس فشرده