برای بیان مفهوم کلافه شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح be climbing the walls استفاده کرد.

مثال برای کلافه شدن به انگلیسی

  • Being stuck at home all weekend had me climbing the walls.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس فشرده