برای بیان مفاهیمی مثل مفتخر بودن و یا خرسند بودن می‌توان از عبارت‌های feel flattered یا be flattered استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • I am flattered to receive this award.
  • She felt flattered to be asked to attend the ceremony.