برای بیان مفهوم به مراتب به انگلیسی می‌توان از اصطلاح by a long way استفاده کرد.

مثال برای به مراتب به انگلیسی

  • We were the best team by a long way
  • It was, by a long way, the worst meeting I have ever attended.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین