در زبان انگلیسی اگر دو نفر با هم حسابی نداشته باشند (یعنی به هم تعهد و بدهکاری نداشته باشند) می‌توانند برای بیان موضوع از اصطلاح call it even استفاده کنند.

به مثال توجه کنید:

  • I paid for last yesterday's dinner and you paid for today's lunch, so let's call it even.


دوره‌های آموزشی: دوره زبان انگلیسی بازرگانی