CEFR یا Common European Framework of Reference یا چارچوب مرجع مشترک اروپایی توسط شورای اروپا طراحی شده است و سطوح مهارت زبان زبان آموزان را توصیف می کند. اگرچه امروز از CEFR برای اشاره به مهارت های زبان آموزان انگلیسی استفاده می‌شود اما CEFR را می‌توان برای هر زبان اروپایی به کار برد. CEFR شامل شش سطح مرجع است و به عنوان استاندارد جهانی برای درجه‌بندی مهارت زبان یک فرد است. استفاده از سطوح CEFR در رزومه و سایر مراجع سطوح انگلیسی بسیار رایج است. برای دسترسی به CEFR 2020 از این لینک استفاده کنید.

سطح A1 در CEFR

A1 اولین سطح زبان انگلیسی در CEFR است و به فردی که سطح زبان انگلیسی A1 دارد Beginner گفته میشود. زبان آموزی که در این سطح قرار دارد می‌تواند:

 • خود و دیگران را معرفی کند و می‌تواند درباره اطلاعات شخصی مانند نامش، چند سالش و اهل کجاست، سؤال کند و پاسخ دهد.
 • با افراد دیگر به روشی ساده و ابتدایی ارتباط برقرار کنید.
 • متن های بسیار کوتاه و ساده را با واژگان ابتدایی بخوانید.

 برای زبان آموزان این سطح نمی‌توان در آزمون‌های آیلتس و تافل اینترنتی نمره‌ای تخمین زد اما نمره قابل پیش‌بینی برای آنها در Cambridge English Scale در حدود 80 تا 99 است.

سطح A2 در CEFR

سطح زبان انگلیسی A2 دومین سطح زبان انگلیسی در CEFR است و فردی که سطح زبان انگلیسی A2 را دارد یک زبان آموز در سطح Elementary است. در این سطح فرد اصول اولیه زبان انگلیسی را آموخته و می تواند در مورد موضوعات ساده و روزمره با دیگران ارتباط برقرار کند. فردی با سطح مهارت A2 نمی تواند متون دانشگاهی یا سریال های تلویزیونی، فیلم ها و غیره انگلیسی زبان را درک کند و توانایی های او در زبان انگلیسی محدود است به:

 • ارتباط در مورد اطلاعات اولیه شخصی
 • تعامل در مکالمات اساسی و معمولی
 • درک موضوعات اساسی ارتباطات روزمره

همانند زبان آموزان سطح A1 برای زبان آموزان سطح A2 نیز نمی‌توان در آزمون‌های آیلتس و تافل اینترنتی نمره‌ای تخمین زد اما نمره قابل پیش‌بینی برای آنها در Cambridge English Scale در حدود 120 تا 139 است.

سطح B1 در CEFR

سطح سوم زبان انگلیسی در مقیاس CEFR سطح B1 است و به زبان آموز این سطح Intermediate گفته می شود. در این سطح، افراد بر موضوعات اساسی روزمره تسلط دارند، اما نمی توانند به طور کامل در یک محیط کاری یا تحصیلی انگلیسی عمل کنند. یک زبان آموز سطح Intermediate یا همان B1 دارای توان مندی های ذیل است:

 • درک نکات اصلی یک متن در مورد موضوعات رایج
 • تعامل با سایر انگلیسی زبانان در مورد موضوعات رایج، به ویژه در هنگام سفر
 • نوشتن متون ساده در مورد موضوعات رایج
 • بیان تجربیات گذشته، نظرات و امیدها

تخمین نمره زبان آموزان سطح B1 در آزمون‌ آیلتس در حدود 4 تا 5 و در آزمون تافل اینترنتی برابر 42 تا 71 است و نمره قابل پیش‌بینی برای آنها در Cambridge English Scale در حدود 140 تا 159 است.

سطح B2 در CEFR

B2 سطح چهارم زبان انگلیسی در CEFR است و به فردی که در این سطح قرار دارد Upper intermediate گفته می شود. در این سطح، زبان آموزان می توانند در محیط های کاری یا تحصیلی از زبان انگلیسی استفاده کنند اگرچه ممکن است  هنمز دارای تسلط کامل نباشند. زبان آموز حاضر در سطح B2 دارای توانایی های زیر است:

 • درک نکات اصلی متون طولانی تر و دشوارتر
 • برقراری ارتباط روان با انگلیسی زبانان بومی
 • بیان نظرات و نوشتن متون پیچیده در مورد موضوعات مختلف 

تخمین نمره زبان آموزان سطح B2 در آزمون‌ آیلتس در حدود 5.5 تا 6 و در آزمون تافل اینترنتی برابر 72 تا 94 است و نمره قابل پیش‌بینی برای آنها در Cambridge English Scale در حدود 160 تا 179 است. 

سطح C1 در CEFR

سطح زبان انگلیسی C1 پنجمین سطح زبان انگلیسی در CEFR است و زبان آموزان این سطح Advanced نامیده می شوند. در این سطح، آنها می توانند در هر شرایطی به طور کامل عمل کنند و می توانند در مورد طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط یا غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود صحبت کنند. یک زبان آموزان سطح Advanced دارای این توانمندی هاست:

 • درک موضوعات مختلف در داخل یا خارج از حوزه موضوعی خود
 • بیان نظرات خود را بدون تلاش زیاد و با تسلط
 • برقراری ارتباط بدون مشکل در هر شرایطی
 • نگارش متون قابل قبول در مورد اکثر موضوعات

زبان آموزان سطح Advanced می‌تواند به نمره 6.5 تا 7.5 آزمون آیلتس و یا نمره 95 تا 120 آزمون تافل اینترنتی دست پیدا کند که تقریبا معادل نمره 180 تا 199 در Cambridge English Scale است.

سطح C2 در CEFR

C2 سطح نهایی زبان انگلیسی در CEFR است و به فردی در این سطح Proficient میگویند. زبان آموزی که به این سطح می رسد را می توان یک فرد "دو زبانه" دانست که دارای این توانمندی ها است:

 • درک هر متن یا سخن
 • بیان و درک اطلاعات در مورد هر نوع موضوع، فنی یا غیر فنی.
 • برقراری ارتباط روان و بدون زحمت در مورد استدلال ها و نظرات مختلف

زبان آموز سطح C2 می‌تواند در آزمون آیلتس نمره در حدود 8 تا 9 دریافت کند.