چگونه آیلتس 5 بگیریم؟

شرکت‌کنندگانی که نمره 5 آیلتس را به دست می‌آورند از تسلط نسبی به زبان انگلیسی برخوردارند. گرچه ممکن است این داوطلبان اشتباهات زیادی مرتکب شوند ولی در اغلب مواقع می‌توانند معنای کلی را متوجه شود و ارتباط اولیه را برقرار کنند. لازم به توضیح است که این داوطلبان بر اساس مقیاس CEFR در سطح B1 و یا B2 قرار دارند. این بدان معنی است که دانش زبانی آنها در سطح تسلط بر کتاب‌های 2 و 3 از مجموعه امریکن انگلیش فایل است. آیلتس داوطلبان دارای نمره 5 را با عنوان Modest User می‌شناسد.

آیلتس 5

لیسنینگ در آیلتس 5

برای کسب نمره 5 در بخش لیسنینگ آزمون آیلتس یک داوطلب باید به 16 تا 17 سوال لیسنینگ آیلتس پاسخ دهد (افزایش تعداد پاسخ های صحیح به 18 تا 22 منجر به کسب نمره 5.5 در بخش لیسنینگ خواهد بود).

ریدینگ در آیلتس 5

برای کسب نمره 5 در بخش ریدینگ آزمون آیلتس آکادمیک داوطلبان باید به 15 تا 18 سوال ریدینگ پاسخ دهند. همچنین تعداد پاسخ صحیح مورد نیاز برای کسب نمره 5 در بخش ریدینگ آیلتس جنرال برابر 23 تا 26 پاسخ صحیح است (برای کسب نمره 5.5 در ریدینگ آیلتس آکادمیک به 19 تا تا 22 پاسخ صحیح و برای آیلتس جنرال به 27 تا 29 پاسخ صحیح نیاز است).

رایتینگ در آیلتس 5

برای محاسبه نمره بخش رایتینگ آیلتس باید به اجزا مختلف نمره دهی بخش رایتینگ توجه کرد.

نمره 5 در Task Achievement  (مربوط به تسک 1)

 • به طور کلی به وظیفه می پردازد. قالب ممکن است در جاهایی نامناسب باشد
 • جزئیات را به صورت مکانیکی بازگو می کند بدون اینکه دید کلی واضحی ندارد. ممکن است هیچ داده ای برای پشتیبانی از توضیحات وجود نداشته باشد (مربوط به آیلتس آکادمیک)
 • ممکن است هدفی را برای نامه ارائه دهد که گاهی اوقات نامشخص است. لحن ممکن است متغیر و گاهی نامناسب باشد (مربوط به آیلتس جنرال)
 • ویژگی‌های کلیدی را ارائه می‌کند، اما به اندازه کافی پوشش نمی‌دهد. ممکن است تمایل به تمرکز بر جزئیات وجود داشته باشد.

نمره 5 در Task Response (مربوط به تسک 2)

 • فقط تا حدی به خواسته های تسک رسیدگی شده است و  قالب ممکن است در جاهایی نامناسب باشد.
 • موضع بیان شده اما توسعه موضوع همیشه واضح نیست و ممکن است هیچ نتیجه ای گرفته نشده باشد.
 • برخی از ایده های اصلی را ارائه می دهد، اما این ایده ها محدود هستند و به اندازه کافی توسعه نیافته اند و ممکن است جزئیات نامربوط وجود داشته باشد.

نمره 5 در Cohesion and Coherence (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • اطلاعات را به مقداری از سازمان‌بندی ارائه می‌کند، اما ممکن است پیشرفت کلی وجود نداشته باشد.
 • استفاده ناکافی، نادرست یا بیش از حد از ابزارهای انسجام زبانی (Cohesive Devices) مشاهده می‌شود.
 • ممکن است به دلیل عدم ارجاع و جایگزینی  بخش هایی از متن تکراری باشد.
 • ممکن است پاراگراف بندی  وجود نداشته باشد یا ناکافی باشد.

نمره 5 در Lexical Resource (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • از دامنه محدودی از واژگان استفاده شده است  اما برای این کار حداقل کافی است.
 • ممکن است اشتباهات قابل توجهی در املاء کلمات وجود داشته باشد که خواندن متن را برای خواننده دشوار کند.

نمره 5 در Grammatical Range and Accuracy (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • تعداد محدودی از ساختارها استفاده شده است.
 • تلاش شده است که از ساختارهای پیچیده تر استفاده شود ولی این ساختار به نسبت ساختارهای ساده دقت کمتری دارند
 • تعداد متناوبی اشکالات گرامری و نقطه گذاری وجود دارد که می‌تواند خواندن متن را برای خواننده دشوار کند.

دوره‌های آموزشی: دوره آیلتس آنلاین


نمونه نمره 5 آیلتس در آزمون اسپیکینگ