چگونه نمره 6 آیلتس بگیریم؟

برای به دست آوردن نمره 6  آیلتس داوطلب باید توانایی موثری در زبان انگلیسی داشته باشد، گرچه که ممکن است پاره ای از اشکالات و یا عدم تناسب کاربردهای زبانی نیز وجود داشته باشد. چنین داوطلبی می‌تواند زبان پیچیده را به شکل نسبی درک کنند به ویژه اگر با موضوع و موقعیت کاربرد زبان آشنا باشند. این داوطلبان بر اساس مقیاس CEFR در سطوح B2 قرار دارند که تقریبا معادل کتاب‌های 3 و 4 از مجموعه امریکن انگلیش فایل است. از دیدگاه آیلتس چنین داوطلبی یک Competent User است.

نمره 6 لیسنینگ آیلتس

برای کسب نمره 6 در بخش لیسنینگ آزمون آیلتس داوطلبان باید به 23 تا 25 سوال پاسخ صحیح دهند (مقایسه کنید با 26 تا 29 پاسخ صحیح لازم برای کسب نمره 6.5 لیسنینگ).

نمره 6 ریدینگ آیلتس

برای کسب نمره 6 در بخش ریدینگ آزمون آیلتس آکادمیک داوطلبان باید به 23 تا 26 سوال ریدینگ پاسخ دهند و تعداد پاسخ صحیح مورد نیاز برای کسب نمره 6 در بخش ریدینگ آیلتس جنرال برابر 30 تا 31 پاسخ صحیح است. (اگر داوطلب آیلتس آکادمیک به 27 تا 29 سوال و داوطلب آیلتس جنرال به 32 تا 33 سوال پاسخ دهد نمره 6.5 بخش ریدینگ را کسب خواهد کرد.)

نمره 6 رایتینگ آیلتس

برای محاسبه نمره بخش رایتینگ باید به اجزا مختلف نمره دهی بخش رایتینگ توجه کرد.

نمره 6 در Task Achievement  (مربوط به تسک 1)

 • به الزامات کار می پردازد
 •  یک نمای کلی با اطلاعاتی که به طور مناسب انتخاب شده است ارائه می دهد (مربوط به آیلتس آکادمیک)
 • هدفی را ارائه می دهد که به طور کلی روشن است. ممکن است تناقضاتی در لحن وجود داشته باشد (مربوط به آیلتس جنرال)
 • ویژگی های کلیدی را ارائه و به اندازه کافی برجسته شده است، اما جزئیات ممکن است نامربوط، نامناسب یا نادرست باشند.

نمره 6 در Task Response (مربوط به تسک 2)

 • به تمام بخش‌های تسک پرداخته می‌شود، اگرچه ممکن است برخی از بخش‌ها به طور کامل‌تر از بقیه پوشش داده شوند.
 • یک موضع مرتبط ارائه می شود، هرچند که نتیجه‌گیری ممکن است نامشخص یا تکراری شود.
 • ایده های اصلی مرتبط را ارائه می‌شود، اما ممکن است برخی از آنها به اندازه کافی مشخص یا  توسعه یافته نباشند.

نمره 6 در Cohesion and Coherence (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • اطلاعات و ایده ها را به طور منسجم مرتب شده است و یک پیشرفت کلی واضح وجود دارد.

 • از ابزارهای انسجام متنی (Cohesive Devices) به طور موثر استفاده شده است، اما انسجام درونی متن (یا بین جملات) ممکن است معیوب یا مکانیکی باشد.

 • ارجاعات ممکن است همیشه واضح و مناسب نباشد

 • پاراگراف بندی وجود دارد اما ممکن است همیشه منطقی نباشد.

نمره 6 در Lexical resource (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • از دایره واژگان کافی برای تسک استفاده می کند
 • سعی می کند از واژگان کمتر رایج اگرچه ممکن دقت کامل وجود نداشته باشد.
 • برخی از اشتباهات را در املا و یا شکل‌دهی کلمه وجود دارد اما مانع برقراری ارتباط نیست

نمره 6 در Grammatical Range and Accuracy (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • از ترکیبی از جملات ساده و پیچیده استفاده شده است.
 • برخی از اشتباهات در دستور زبان و نقطه گذاری قابل مشاهده است اما به ندرت باعث کاهش ارتباط می شود.