چگونه آیلتس 6 بگیریم؟

برای به دست آوردن نمره 6  آیلتس داوطلب باید توانایی موثری در زبان انگلیسی داشته باشد، گرچه که ممکن است پاره ای از اشکالات و یا عدم تناسب کاربردهای زبانی نیز وجود داشته باشد. چنین داوطلبی می‌تواند زبان پیچیده را به شکل نسبی درک کنند به ویژه اگر با موضوع و موقعیت کاربرد زبان آشنا باشند. این داوطلبان بر اساس مقیاس CEFR در سطوح B2 قرار دارند که تقریبا معادل کتاب‌های 3 و 4 از مجموعه امریکن انگلیش فایل است. از دیدگاه آیلتس چنین داوطلبی یک Competent User است.

آیلتس 6 

لیسنینگ در آیلتس 6

برای کسب نمره 6 در بخش لیسنینگ آزمون آیلتس داوطلبان باید به 23 تا 25 سوال پاسخ صحیح دهند (مقایسه کنید با 26 تا 29 پاسخ صحیح لازم برای کسب نمره 6.5 لیسنینگ).

ریدینگ در آیلتس 6

برای کسب نمره 6 در بخش ریدینگ آزمون آیلتس آکادمیک داوطلبان باید به 23 تا 26 سوال ریدینگ پاسخ دهند و تعداد پاسخ صحیح مورد نیاز برای کسب نمره 6 در بخش ریدینگ آیلتس جنرال برابر 30 تا 31 پاسخ صحیح است. (اگر داوطلب آیلتس آکادمیک به 27 تا 29 سوال و داوطلب آیلتس جنرال به 32 تا 33 سوال پاسخ دهد نمره 6.5 بخش ریدینگ را کسب خواهد کرد.)

رایتینگ در آیلتس 6

برای محاسبه نمره بخش رایتینگ باید به اجزا مختلف نمره دهی بخش رایتینگ توجه کرد.

نمره 6 در Task Achievement  (مربوط به تسک 1)

 • به الزامات کار می پردازد
 •  یک نمای کلی با اطلاعاتی که به طور مناسب انتخاب شده است ارائه می دهد (مربوط به آیلتس آکادمیک)
 • هدفی را ارائه می دهد که به طور کلی روشن است. ممکن است تناقضاتی در لحن وجود داشته باشد (مربوط به آیلتس جنرال)
 • ویژگی های کلیدی را ارائه و به اندازه کافی برجسته شده است، اما جزئیات ممکن است نامربوط، نامناسب یا نادرست باشند.

نمره 6 در Task Response (مربوط به تسک 2)

 • به تمام بخش‌های تسک پرداخته می‌شود، اگرچه ممکن است برخی از بخش‌ها به طور کامل‌تر از بقیه پوشش داده شوند.
 • یک موضع مرتبط ارائه می شود، هرچند که نتیجه‌گیری ممکن است نامشخص یا تکراری شود.
 • ایده های اصلی مرتبط را ارائه می‌شود، اما ممکن است برخی از آنها به اندازه کافی مشخص یا  توسعه یافته نباشند.

نمره 6 در Cohesion and Coherence (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • اطلاعات و ایده ها را به طور منسجم مرتب شده است و یک پیشرفت کلی واضح وجود دارد.

 • از ابزارهای انسجام متنی (Cohesive Devices) به طور موثر استفاده شده است، اما انسجام درونی متن (یا بین جملات) ممکن است معیوب یا مکانیکی باشد.

 • ارجاعات ممکن است همیشه واضح و مناسب نباشد

 • پاراگراف بندی وجود دارد اما ممکن است همیشه منطقی نباشد.

نمره 6 در Lexical resource (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • از دایره واژگان کافی برای تسک استفاده می کند
 • سعی می کند از واژگان کمتر رایج اگرچه ممکن دقت کامل وجود نداشته باشد.
 • برخی از اشتباهات را در املا و یا شکل‌دهی کلمه وجود دارد اما مانع برقراری ارتباط نیست

نمره 6 در Grammatical Range and Accuracy (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • از ترکیبی از جملات ساده و پیچیده استفاده شده است.
 • برخی از اشتباهات در دستور زبان و نقطه گذاری قابل مشاهده است اما به ندرت باعث کاهش ارتباط می شود.

چه دانشگاه‌هایی آیلتس 6 را می‌پذیرند؟

اگر هدف شما از شرکت در آزمون آیلتس مهاجرت تحصیلی است باید در ابتدا به وبسایت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه و حداقل نمره مورد نیاز در آیلتس را بررسی کنید. خوب است بدانید که نمره 6 آیلتس یکی از نمراتی است که با آن میتوانید در بسیاری از دانشگاه های مطرح و دارای استاندارد آموزشی خوب تحصیل کنید. فهرست زیر نام برخی از این دانشگاه ها را به تفکیک کشور در اختیار شما قرار داده است.

دانشگاه های آمریکایی که آیلتس 6 یا 6.5 را می‌پذیرند

شاید برای شما جالب باشد که بدانید که نمره 6 یا 6.5 آیلتس توسط بیش از 100 دانشگاه‌های آمریکایی پذیرفته میشود.