برای بیان مفهوم چوپان دروغگو به انگلیسی می‌توان از اصطلاح cry wolf استفاده کرد.

مثال برای چوپان دروغگو به انگلیسی

  • If you cry wolf too often, people will stop believing you.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس فشرده