تا حالا شده به عمد در کلاسی شرکت نکنید و به اصطلاح کلاس را بپیچونید؟ در این شرایط و برای بیان مفهوم پیچاندن کلاس میشه از اصطلاح cut class استفاده کرد. به مثال توجه کنید:

  • If you continue cutting the grammar class, you will definitely fail it.