برای بیان مفهوم بیمار شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح go down with استفاده کرد.

مثال برای بیمار شدن به انگلیسی

  • Half of Martha's class has gone down with flu.
  • نیمی از کلاس مارتا دچار بیماری آنفولانزا شده است.

دوره‌های آموزشی: کلاس مکالمه انگلیسی