برای بیان مفهوم بدتر شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح go downhill استفاده کرد.

مثال برای بدتر شدن به انگلیسی

  • After his wife died, his health started to go downhill.
  • پس از مرگ همسرش، وضعیت سلامتی او بدتر شد.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین