برای بیان مفهوم دنگی حساب کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح go dutch استفاده کرد.

مثال برای دنگی حساب کردن به انگلیسی

  • When we go out for a meal or on holiday we share the cost and go Dutch.
  • وقتی برای صرف غذا یا تعطیلات بیرون می رویم، هزینه را تقسیم می کنیم و دنگی حساب میکنیم.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس فشرده