برای بیان مفهوم بگو مگو کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح have words استفاده کرد.

مثال برای بگو مگو کردن

  • We had words and she stormed out.

 


دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین