هزینه آزمون آیلتس در ایران در تمام موسسات رسمی برگزار کننده آزمون به میزانی است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود. این هزینه همیشه به شکل ریالی اعلام و دریافت می‌شود و در صورت هرگونه تغییر در تمام موسسات برگزار کننده اجرا خواهد شد. هزینه های آزمون آیلتس در سال 1401 یا سال 2022 به شرح ذیل است.

هزینه آزمون‌های آیلتس آکادمیک و جنرال

هزینه رسمی ثبت نام و شرکت در آزمون‌های آیلتس آکادمیک و جنرال ترینینگ در زمان حاضر برابر 88900000 ریال معادل هشت میلیون و هشتصد و نود هزار تومان است.

هزینه آزمون‌ آیلتس لایف اسکیلز (IELTS Life Skills)

هزینه شرکت در آزمون‌ آیلتس لایف اسکلیز در حال حاضر برابر 51380000 ریال معادل پنج میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان است.

هزینه آزمون‌ آیلتس کامپیوتری (CDIELTS)

هزینه آزمون‌ آیلتس کامپیوتری مانند آزمون‌های آیلتس آکادمیک و جنرال است. این هزینه در حال حاضر برابر 84900000 ریال معادل هشت میلیون و چهارصد و نود هزار تومان است.

هزینه آزمون‌ آیلتس UKVI (آیلتس ویزا و مهاجرت بریتانیا)

افرادی که قصد دریافت ویزا و یا مهاجرت به بریتانیا را داشته باشند باید در آیلتس UKVI شرکت کنند. هزینه شرکت در آزمون‌ آیلتس UKVI  برابر 67950000 ریال معادل شش میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار تومان است.

هزینه آزمون‌ آیلتس کامپیوتری ویزا و مهاجرت بریتانیا (CDUKVI)

هزینه آزمون‌ آیلتس کامپیوتری ویزا و مهاجرت بریتانیا با قیمت آزمون‌ آیلتس ویزا و مهاجرت بریتانیا تفاوتی ندارد و درحال حاضر برابر 67950000  ریال معادل شش میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار تومان  است.