بسیاری از داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس نگران استفاده از گرامر و استفاده از "ساختارهای پیچیده" در آزمون رایتینگ آیلتس هستند. تجربه نشان داده است که بخش بزرگی از داوطلبان آیلتس می‌توانند با استفاده از کلماتی مانند and, but, because, while, which, if جملاتی با بیش از یک بند (Clause) بنویسند و بنابراین، آنها قادر به برآوردن نیاز برای "ساختارهای پیچیده" هستند.

از طرف دیگر، بسیاری از همین داوطلبان قادر به تولید جملات مکرر بدون خطا که در نمره 7 مورد نیاز است نیستند و به ندرت می توانیم مقالاتی را ببینیم که در آن اکثر جملات بدون خطا باشد و نمره 8 را کسب کند. بنابراین، اگر داوطلبان نمی توانند جملات بدون خطا تولید کنند، چرا نگران ساختارهای پیچیده هستند؟ در بیشتر موارد، کلید نمره گرامر بالا، اشتباهات کمتر است، نه جملات پیچیده تر.